قرقره تير آهن حمل كابل جرثقیل

خرید قرقره تير آهن حمل كابل جرثقیل

ویژگی های فنی قرقره تير آهن حمل كابل جرثقیل

  • حمـل كابل جهت انتقال جریان برق در مسیر مستقیم بر روی پروفیل تیرآهن
  • توان حمـل كابل های سنگیـن
  • توانایی حمـل كابل در مسیرهـای قوس دار بـا شعـاع زیاد