ریموت کنترل SAGA 1 L40

فروش ریموت کنترل SAGA1 L40 دو دسته جوی استیک ۵ سرعته ۴ جهته

ریموت کنترل مدل SAGA 1 L40 پنج سرعته ۴ جهته

  • ۲ دسته جوی استیک ۵ سرعته ۴ جهته
  • ۲ کلید سلکتور ۳ حالته
  • کلید قطع اضطراری
  • کلید استارت
  • کلید گردان روشن و خاموش و ۲ کلید فشاری